Darmowa dostawa od 50,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży. 
 
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość,  może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny. Możliwe jest odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można dołączyć do zwracanego towaru,  wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail:  biuro@efektbhp.pl lub drogą pocztową na adres siedziby: EFEKT BHP Paweł Wąchała, ul. Armii Krajowej 26, 97-300 Piotrków Trybunalski. 
 
Termin 14-dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako  objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez  konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik. Towar należy odesłać  niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie  później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym. W przypadku  odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym  produktem zwrotowi podlega cały zestaw.  
 
Zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania. Konsument ponosi  odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem  korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia  charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 
Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi sprzedający w przypadku wysyłki  przedmiotu Paczkomatem INPOST, w pozostałych przypadkach konsument. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych  przez niego dodatkowych kosztów. 
 
Środki zwracamy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. 
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na  odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu  jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Zawartej w drodze aukcji publicznej.
  4. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku  materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną  zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po  poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od  umowy.
 
Formularz odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 
Adresat: 
EFEKT BHP Paweł Wąchała
ul. Armii Krajowej 26
97-300 Piotrków Trybunalski
Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 
następujących rzeczy ...................................................
Data zawarcia umowy .................................................. 
Imię i nazwisko .............................................................
Adres .............................................................................
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
Data ..................................
pixel