Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Normy temperatury w miejscu pracy, a kodeks pracy. Co powinni wiedzieć pracodawcy?

2024-03-29
Normy temperatury w miejscu pracy, a kodeks pracy. Co powinni wiedzieć pracodawcy?

W każdym miejscu pracy, niezależnie od pory roku, zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego jest nie tylko kwestią wygody, ale również wymogiem prawnym. Odpowiednia temperatura nie tylko wpływa na samopoczucie pracowników, ale też na ich efektywność i zdrowie. Czy wiesz, jakie normy temperatury w pracy są wymagane przez kodeks pracy? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o obowiązkach pracodawcy i konsekwencjach ich nieprzestrzegania.

Podstawowe informacje o normach temperatury w miejscu pracy zgodnie z kodeksem pracy

Zgodnie z kodeksem pracy i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich norm temperatury w pracy są precyzyjnie określone. Minimalna temperatura, jaką należy zapewnić w pomieszczeniach pracy, zależy od rodzaju wykonywanych zadań oraz od charakteru pracy – czy jest to praca biurowa, lekka praca fizyczna, czy praca o zwiększonym wysiłku fizycznym.

W pomieszczeniach biurowych oraz tam, gdzie praca nie jest fizycznie obciążająca, minimalna temperatura powinna wynosić 18°C. Dla prac wymagających większego wysiłku fizycznego, gdzie potrzebne są rękawice ochronne, minimalna temperatura może być nieco niższa – odpowiednio dostosowana do rodzaju pracy. Z kolei w sytuacjach, gdy praca odbywa się na zewnątrz, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiednich warunków, w tym dostępu do pomieszczeń umożliwiających ogrzanie się i zmianę odzieży, z minimalną temperaturą 16°C​​​​​​​​​​.

Optymalne warunki pracy to nie tylko kwestia przestrzegania minimalnych wartości temperatury. W zależności od sezonu i rodzaju wykonywanej pracy, specjaliści z Instytutu Medycyny Pracy zalecają utrzymywanie temperatury w zakresie 20–22,8°C zimą podczas pracy lekkiej lub siedzącej, a latem – 23,9–26,7°C. Dla średnio ciężkiej pracy fizycznej optymalna temperatura to około 18,3°C, a dla bardzo ciężkiej – 15,5°C​​. W przypadku temperatur ujemnych, odzież robocza zimowa musi zostać zapewniona przez pracodawcę.

W przypadkach, gdy temperatura przekracza 28°C w pomieszczeniach zamkniętych lub 25°C na otwartej przestrzeni, pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom bezpłatnych napojów chłodzących, co jest częścią dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy​​. Pracodawca powinien także zadbać o odpowiednia odzież. W przypadku wysokich temperatur świetnie sprawdzą się spodenki robocze, wykonane z tzw. oddychającego materiału.

Obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia komfortu termicznego

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia komfortu termicznego są ściśle określone przez przepisy BHP i kodeks pracy. Pracodawca ma obowiązek utrzymywania temperatury w miejscu pracy, która jest adekwatna do rodzaju wykonywanych obowiązków oraz wkładanego wysiłku fizycznego. Dopuszczalne wartości temperatury wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, gdzie dla ciężkiej pracy fizycznej minimalna temperatura nie powinna być niższa niż 14°C, a w pomieszczeniach biurowych i przy lekkiej pracy fizycznej nie mniej niż 18°C​​.

Ponadto, w razie nieprzestrzegania przez pracodawcę regulacji prawnych dotyczących komfortu termicznego, mogą zostać nałożone na niego sankcje finansowe. Przykładowo, za wymuszanie pracy w niskich temperaturach, bez zapewnienia odpowiednich warunków, pracodawca może otrzymać mandat od Państwowej Inspekcji Pracy w wysokości do 2 000 zł. Kary mogą sięgać nawet 30 000 zł za naruszenia związane z niewykonaniem obowiązków określonych w Kodeksie pracy​​.

Pracodawcy mają także obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków pracy na zewnątrz, w tym ochrony przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi. Wymaga to dostarczenia pomieszczeń, w których pracownicy mogą się ogrzać, zmienić ubranie lub podgrzać posiłek, z zachowaniem minimalnej temperatury 16°C​​.

Jakie są skutki nieprzestrzegania norm temperatury dla pracodawcy?

Nieprzestrzeganie norm temperatury w pracy może skutkować szerokim zakresem konsekwencji dla pracodawcy, zarówno w sferze prawnej, jak i w kontekście zdrowia i funkcjonowania zespołu pracowników. Kodeks pracy jasno określa obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co obejmuje także utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przepisy te są kluczowe dla zapewnienia komfortu termicznego, który ma bezpośredni wpływ na zdolności produkcyjne i dobrostan fizyczny oraz psychiczny pracowników.

Zignorowanie tych regulacji może prowadzić do interwencji inspekcji pracy, która ma uprawnienia do nakładania sankcji finansowych na pracodawców łamiących normy temperatury w pracy. Co więcej, pracownicy, którzy doświadczają niekorzystnych warunków, mogą mieć podstawy do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej, co dodatkowo generuje ryzyko kosztów prawnych i odszkodowań dla pracodawcy.

Jak widać, zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego w miejscu pracy jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również istotnym elementem dbałości o dobrostan pracowników. Normy temperatury w pracy, określone w kodeksie pracy, stanowią podstawę, ale w praktyce często konieczne jest dostosowanie ich do specyficznych potrzeb i oczekiwań pracowników. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie nie ograniczają się tylko do utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie, ale wymagają również stałej uwagi i gotowości do reagowania na zmieniające się warunki oraz potrzeby zespołu.

pixel